Waar grote dromen klein beginnen

Chefs for Charity

Soep
Vandaag kregen al onze kleuters een tas soep aangeboden door ‘Chefs for Charity Dendermonde’! Wat een prachtig initiatief.

Onze leerlingen genoten met volle teugen van de soep! .  

CFC heeft als doelstelling in 2023 gekozen voor: “De kleinsten & armoede”.

2 organisaties krijgen in 2023 van hen een mooi bedrag om kleuters te helpen die in moeilijkere thuissituaties zitten. Elke organisatie werkt hieraan:

  • “Op school” – kleuterscholen Dendermonde of
  • “In de vrije tijd” – VZW Vergeet De Kinderen Niet.

Om de actie te lanceren organiseerden ze een soepbedeling in groot Dendermonde op alle kleuterscholen. Zo willen ze de aandacht vestigen op kansarmoede bij kwetsbare gezinnen.

De hoofdactie is het diner op paasmaandag dat ze organiseren – hier hopen ze een mooi bedrag te verzamelen. Het verzamelde bedrag spenderen ze aan de regionale kleuterscholen & vzw Vergeet De Kinderen Niet.

Artikel in de krant (klik hier)