Waar grote dromen klein beginnen

Missie en visie

Onze missie

Op onze school staan de leerlingen centraal. Het is ons doel elke leerling zo te begeleiden dat ze uniek en moedig klaar zijn voor de toekomst.

Hoe?

We bieden doelgericht en kwaliteitsvol onderwijs aan waarbij elke leerling kan ontwikkelen op eigen ritme. Daarbij hebben we oog voor iedereen en moedigen we elk kind aan. We vinden het erg belangrijk om samen te werken en stellen gelijkwaardigheid voorop om zo alle talenten ten volle te laten ontplooien.

Doelgericht en kwaliteitsvol onderwijs

We bewaken voor elk kind de eindtermen van het basisonderwijs en werken hier doelgericht aan om zo leerwinst te bereiken. We werken met duidelijke groeilijnen in de kleuterklas en lagere school. Om deze ruime ontwikkeling te stimuleren is de school een uitdagende omgeving waarin de leerlingen actief en creatief aan de slag gaan. We leren hen omgaan met moderne leermiddelen en technologieën om hen klaar te stomen voor het levenslang leren in de 21ste eeuw

Ontwikkelen op eigen ritme en talenten ontplooien.

Wij zetten in op het ontwikkelen van de individuele talenten en kwaliteiten. Met gedrevenheid moedigen we elk kind aan en streven zo naar een maximale en optimale ontwikkeling.

Samenwerken en Gelijkwaardigheid

Samen streven we naar een warme sfeer met respect voor elk kind, want pas als alle kinderen zich goed voelen, kunnen ze zich ten volle ontplooien en kunnen we er samen voor zorgen dat alle vaardigheden en talenten ten volle benut worden. We streven er dan ook naar alle leerlingen dezelfde kansen te geven. Wij vinden het belangrijk een plek te zijn waar je kan vertrouwen op elkaar, waar je mag groeien en waar je helemaal jezelf mag zijn. We leren VAN en MET elkaar, we leren Samen Leren samenleven.

Samen leren samenleven

Het GO! heeft de maatschappelijke taak om kwaliteitsvol onderwijs te organiseren en aan te bieden. Kwaliteit heeft te maken met het kunnen ontwikkelen van elk talent, met het vormen van de totale persoonlijkheid, met de brede ontwikkeling van elk individu en het vreedzaam samenleven in een voortdurend veranderende samenleving.

Om een leefbare en open samenleving te realiseren, is het op de eerste plaats onze opdracht om van onze jongeren democratische, geëngageerde burgers te maken. Willen we een harmonieuze en duurzame samenleving, dan moeten we hen samen leren samenleven.

Meer over het pedagogisch project van het GO!